Marian
Borkowski

composer

menu

creativity, art of composition, technique

 • Marian Borkowski, Problem harmoniki w “Miniaturach” Artura Malawskiego [The problem of harmony in “Miniatury” by Artur Malawski], [in:] “Musica Sacra Nova” 2009/2010, No. 3/4, Warszawa 2010, pp. 66-100: ISNN 2080-766X, ISBN 978-83-925220-1-0.
 • Marian Borkowski, Panorama polskiej muzyki fortepianowej od Chopina do Szymanowskiego [A panorama of Polish piano music from Chopin to Szymanowski], [in:] Proceedings of the 19th Piano Symposium, Ewon Music Festival, Ewon Cultural Center, Seoul 2009.
 • Marian Borkowski, Tendencje stylistyczne w polskiej muzyce fortepianowej XX wieku [Stylistic trends in 20th-century Polish piano music], [in:] Proceedings of the 19th Piano Symposium, Ewon Music Festival, Ewon Cultural Center, Seoul 2009.
 • Marian Borkowski, Pięć refleksji o sztuce kompozycji [Five reflections on the art of composing], [in:] “Musica Sacra Nova” 2007, No. 1, Warszawa 2007, pp. 204-209.
 • Marian Borkowski, O studiach, pedagogice i sztuce kompozycji refleksji kilka [On musical studies, teaching and the art of composition], [in:] Muzyka kameralna kompozytorów AMFC, IV Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina [Chamber music by composers, members of faculty of the AMFC  Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw, The 4th Composition Symposium of the AMFC Fryderyk Chopin Academy of Music], ed. by Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC [AMFC Edition], Warszawa 2006, pp. 122-125, ISBN 83-89444-64-X.
 • Marian Borkowski, Gloss, [in:] Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe, III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina [The compositional potential of works for solo instruments – The 3rd Composition Symposium of the Fryderyk Chopin Academy of Music], ed. by Marian Borkowski, Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC [AMFC Edition], Warszawa 2003, pp. 99-101, ISBN 83-89444-07-0.
 • Marian Borkowski, Akt twórczy kompozytora (Refleksja III)  [The composer’s creative act. Reflection III], [in:] “Quo vadis?” 2003, Nos. 1-4, p. 59, ISNN 1427-6828.
 • Marian Borkowski, O sztuce kompozycji (I i II Refleksja) [On the art of composition. Reflections I and II], [in:] “Quo vadis?” 2002, No. 1, pp. 22-23, ISNN 1427-6828.
 • Marian Borkowski, Zagadnienie strukturowania seryjnego w twórczości dodekafonicznej Weberna [Serial structuring in Webern’s dodecaphonic compositions], [in:] Teksty o muzyce współczesnej [Texts on contemporary music], ed. by Marian Borkowski, Alicja Gronau-Osińska, Zeszyt Naukowy No. 59, Wydawnictwo AMFC [Research Journal No. 59; AMFC Edition], Warszawa 2004, pp. 57-85, ISNN 0239-4812.
 • Marian Borkowski, Programy nauczania przedmiotów: Kompozycja, Instrumentacja symfoniczna, Instrumentoznawstwo, Czytanie partytur [Curricula in: Composition, Symphonic instrumentation, Study of instruments, Score Reading], [in:] “Musica Sacra Nova” 2008, No. 2(2), Warszawa 2008,  pp. 160-167, ISBN 978-83-7270-634-4.
 • Marian Borkowski, Nowy program Teorii Muzyki (ogólne założenia i plan studiów) [A new curriculum in Music Theory (general goals and plan of studies)], [in:] “Musica Sacra Nova” 2008, No. 2(2), Warszawa 2008, pp. 167-175, ISBN 978-83-7270-634-4.
 • Marian Borkowski, Opracowanie nowego programu studiów i siatki godzin dla specjalności “Kompozycja” [An outline of a new study curriculum and staff working patterns for the Composition Faculty], Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina [Fryderyk Chopin Academy of Music], Warszawa 2000/2001.
 • Marian Borkowski, Nauczyciel niezapomniany (wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Sikorskim) [An unforgettable teacher – in memory of Professor Kazimierz Sikorski], [in:] W setną rocznicę urodzin Profesora Kazimierza Sikorskiego [On the centenary of Professor Kazimierz Sikorski’s birth], ed. by Alicja Gronau-Osińska, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina [Fryderyk Chopin Academy of Music), Warszawa 2001, pp. 6, 45-46, ISBN 83-87759-80-5.
 • Marian Borkowski, Elementy mojego języka muzycznego [Elements of my musical language], [in:] I Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina [The 1st Composition Symposium of the Fryderyk Chopin Academy of Music], ed. by Alicja Gronau-Osińska, Zeszyty Naukowe [Research Journal] No. 42 , AMFC Edition, Warszawa 1999, pp. 82-89, ISNN 0239-4812.
 • Marian Borkowski, My musical language (in Korean), [in:]  The Book of the 1st International Seminar for Contemporary Music, Kwangju University, Kwangju (South Korea) 1999, pp. 11-17.
 • Marian Borkowski, Serial Structuring in Webern’s Dodecaphonic Compositions (in Korean), [in:] The Book of the 1st International Seminar for Contemporary Music, Kwangju University, Kwangju (South Korea) 1999,  pp. 18-25.
 • Marian Borkowski, Nowy program Teorii Muzyki (ogólne założenia i plan studiów) [A new curriculum in Music Theory (general goals and plan of studies)], [in:] “Heksis” 1996, No. 3, pp. 63-70,  ISNN 1234-2114.
 • Marian Borkowski, O myśleniu muzycznym (dwa utwory Stanisława Moryto) [On musical thinking (two works by Stanisław Moryto)], [in:] “Heksis” 1995, No. 2(3), pp. 26-28, ISNN 1234-2114.
 • Marian Borkowski, The role of twelve-tone row in the development of Polish modern music, [in:] The Book of the International Symposium of the Society of Contemporary Music in Korea, Seoul 1988, pp. 112-114.
 • Marian Borkowski, La musique contemporaine en Pologne [Contemporary music in Poland] (paper presented at numerous lectures and masterclasses abroad), Warszawa 1989.
 • Marian Borkowski, Symfonizm w polskiej muzyce współczesnej [Symphonism in contemporary  Polish music], Warszawa 1985.
 • Marian Borkowski, Typologia serii Weberna  [The typology in Webern’s series] (article prepared for publication in the “Muzyka” journal), Warszawa 1982.
 • Marian Borkowski, Rozwój aleatoryzmu w muzyce XX wieku [The development of aleatoricism in 20th-century music], Warszawa 1981.
 • Marian Borkowski, Polska twórczość muzyczna 1918-1979 [Polish music between 1918 and 1979] (paper presented at the Tchaikovsky Music Conservatory in Moscow), Moscow 1979.
 • Marian Borkowski, Zagadnienie strukturowania seryjnego w twórczości dodekafonicznej Weberna [The problem of musical form in Webern’s dodecaphonic works] (for publication in “Res Facta Nova”, PWM, Kraków), Warszawa 1978.
 • Marian Borkowski, Jugosłowiańska Trybuna Kompozytorska – Opatija 1972 [The Yugoslav Composers’ Tribune – Opatija 1972], [in:] “Ruch Muzyczny” 1973, No. 4, ISSN 0035-9610.
 • Marian Borkowski, Twórczość – eksperyment – synteza [Creative work – experiment – synthesis] (paper delivered at an academic session organized by the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences), Warszawa 1973.
 • Marian Borkowski, Zagadnienie formy muzycznej w utworach dodekafonicznych Weberna [The problems of musical form in Webern’s dodecaphonic works], [in:] “Res Facta” No. 6, PWM, Kraków 1972, pp. 48-64.
 • Marian Borkowski, Strukturalne właściwości serii Weberna [Structural  characteristics of Webern’s  series], M.A. dissertation, Institute of Musicology of Warsaw University’s Department of History,  Warszawa 1966.
 • Marian Borkowski, Izochroniczna zasada podziału na tle problematyki racjonalizacji czasu muzycznego [Isochronic principle of division in the context of problems relating to the rationalization of musical time], diploma dissertation at the Department of Composition, Conducting and Music Theory of the State Higher School of Music, Warszawa 1965.
 • Marian Borkowski, Organizacja struktur brzmieniowych w “Preludiach” op. 1 Karola Szymanowskigo [The organization of sound structures in Karol Szymanowski’s Preludes Op.1], Warszawa 1963.
 • Marian Borkowski, Problem harmoniki w “Miniaturach” Artura Malawskiego  [The problem of harmony in “Miniatury” by Artur Malawski], Warszawa 1961.