Marian
Borkowski

kompozytor

twórczość, sztuka kompozycji, technika

 • Marian Borkowski, Problem harmoniki w “Miniaturach” Artura Malawskiego, [w:] “Musica Sacra Nova” 2009/2010, nr 3/4, Warszawa 2010, s. 66-100: ISNN 2080-766X, ISBN 978-83-925220-1-0.
 • Marian Borkowski, Panorama polskiej muzyki fortepianowej od Chopina do Szymanowskiego, [w:] Księga 19th Piano Symposium, Ewon Music Festival, Ewon Cultural Center, Seoul 2009.
 • Marian Borkowski, Tendencje stylistyczne w polskiej muzyce fortepianowej XX wieku, [w:] Księga 19th Piano Symposium, Ewon Music Festival, Ewon Cultural Center, Seoul 2009.
 • Marian Borkowski, Pięć refleksji o sztuce kompozycji, [w:] “Musica Sacra Nova” 2007, nr 1, Warszawa 2007, s. 204-209.
 • Marian Borkowski, O studiach, pedagogice i sztuce kompozycji refleksji kilka, [w:] Muzyka kameralna kompozytorów AMFC, IV Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2006, s. 122-125, ISBN 83-89444-64-X.
 • Marian Borkowski, Glosa, [w:] Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe, III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. Marian Borkowski, Alicja Gronau-Osińska, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2003, s. 99-101, ISBN 83-89444-07-0.
 • Marian Borkowski, Akt twórczy kompozytora (Refleksja III), [w:] “Quo vadis?” 2003, nr 1-4, s. 59, ISNN 1427-6828.
 • Marian Borkowski, O sztuce kompozycji (I i II Refleksja), [w:] “Quo vadis?” 2002, nr 1, s. 22-23, ISNN 1427-6828.
 • Marian Borkowski, Zagadnienie strukturowania seryjnego w twórczości dodekafonicznej Weberna, [w:] Teksty o muzyce współczesnej, red. Marian Borkowski, Alicja Gronau-Osieńska, Zeszyt Naukowy nr 59, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2004, s. 57-85, ISNN 0239-4812.
 • Marian Borkowski, Programy nauczania przedmiotów: Kompozycja, Instrumentacja symfoniczna, Instrumentoznawstwo, Czytanie partytur, [w:] “Musica Sacra Nova” 2008, nr 2(2), Warszawa 2008,  s. 160-167, ISBN 978-83-7270-634-4.
 • Marian Borkowski, Nowy program Teorii Muzyki (ogólne założenia i plan studiów), [w:] “Musica Sacra Nova” 2008, nr 2(2), Warszawa 2008, s. 167-175, ISBN 978-83-7270-634-4.
 • Marian Borkowski, Opracowanie nowego programu studiów i siatki godzin dla specjalności “Kompozycja”, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2000/2001.
 • Marian Borkowski, Nauczyciel niezapomniany (wspomnienie o Profesorze Kazimierzu Sikorskim), [w:] W setną rocznicę urodzin Profesora Kazimierza Sikorskiego, red. Alicja Gronau-Osińska, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa 2001, s. 6 i 45-46, ISBN 83-87759-80-5.
 • Marian Borkowski, Elementy mojego języka muzycznego, [w:] I Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. Alicja Gronau-Osińska, Zeszyty Naukowe nr 42, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 1999, s. 82-89, ISNN 0239-4812.
 • Marian Borkowski, My musical language (w języku koreańskim), [w:] Księga 1st International Seminar for the Contemporary Music, Kwangju University, Kwangju (Korea Południowa) 1999, s. 11-17.
 • Marian Borkowski, Serial Structuring in Webern’s Dodacaphonic Compositions (w języku koreańskim), [w:] Księga 1st International Seminar for the Contemporary Music, Kwangju University, Kwangju (Korea Południowa) 1999,  s. 18-25.
 • Marian Borkowski, Nowy program Teorii Muzyki (ogólne założenia i plan studiów), [w:] “Heksis” 1996, nr 3, s. 63-70,  ISNN 1234-2114.
 • Marian Borkowski, O myśleniu muzycznym (dwa utwory Stanisława Moryto), [w:] “Heksis” 1995, nr 2(3), s. 26-28, ISNN 1234-2114.
 • Marian Borkowski, The role of twelve-ton row in the development of Polish modern music, [w:] Ksiąga International Symposium of the Contemporary Music Society in Korea, Seoul 1988, s. 112-114.
 • Marian Borkowski, La musique contemporaine en Pologne (referat wielokrotnie prezentowany na wykładach i kursach mistrzowskich za granicą), Warszawa 1989.
 • Marian Borkowski, Symfonizm w polskiej muzyce współczesnej, Warszawa 1985.
 • Marian Borkowski, Typologia serii Weberna (praca przygotowana do druku w czasopiśmie “Muzyka” Warszawa), Warszawa 1982.
 • Marian Borkowski, Rozwój aleatoryzmu w muzyce XX wieku, Warszawa 1981.
 • Marian Borkowski, Polska twórczość muzyczna 1918-1979 (referat wygłoszony w Państwowym Konserwatorium Muzycznym im. Piotra Czajkowskiego
  w Moskwie), Moskwa 1979.
 • Marian Borkowski, Zagadnienie strukturowania seryjnego w twórczości dodekafonicznej Weberna (praca przygotowana do druku w “Res Facta Nova”, PWM, Kraków), Warszawa 1978.
 • Marian Borkowski, Jugosłowiańska Trybuna Kompozytorów, [w:] “Ruch Muzyczny” 1973, nr 4.
 • Marian Borkowski, Twórczość – eksperyment – synteza (referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), Warszawa 1973.
 • Marian Borkowski, Zagadnienie formy muzycznej w utworach dodekafonicznych Weberna, [w:] “Res Facta” nr 6, PWM, Kraków 1972, s. 48-64.
 • Marian Borkowski, Strukturalne właściwości serii Weberna, praca magisterska w Instytucie Muzykologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1966.
 • Marian Borkowski, Izochroniczna zasada podziału na tle problematyki racjonalizacji czasu muzycznego, praca dyplomowa na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, Warszawa 1965.
 • Marian Borkowski, Organizacja struktur brzmieniowych w “Preludiach” op. 1 Karola Szymanowskigo, Warszawa 1963.
 • Marian Borkowski, Problem harmoniki w “Miniaturach” Artura Malawskiego, Warszawa 1961.