Marian
Borkowski

kompozytor

podtytuł:
na sopran i fortepian do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
rok powstania:
1962
czas trwania:
ca 9′30″
wydawca:

podtytuł:
na sopran i 7 instrumentów
rok powstania:
1963
obsada:
S, fl, 4 tp, vbf, pf, ar, vc, cb
czas trwania:
ca 10′
wydawca:

podtytuł:
na 4 chóry, 6 grup instrumentalnych i organy do tekstów bizantyjskich
rok powstania:
1964
obsada:
8 fl, 8 tr in do, 8 tn, batt (8 esecutori): 8 tp, 4 tmb (s, a, t, b), 3 tt (br, ba, cb), gr c, 12 crotali, 8 pt spspesi (s, a, t, b), pt a due, gg (grave), tmt (profondo), 2 cmb tubolari, 4 cori: 2 cori misti (8-10 S, 8-10 A, 8-10 T, 8-10 B), coro femminile (8-10 S, 8-10 Ms, 8-10 A), coro maschile (8-10 T, 8-10 Br, 8-10 B), org, ar, 32 vn, 12 cb
czas trwania:
ca 12′
wydawca:

podtytuł:
na alt, baryton, chór mieszany i organy do słów Józefa Szczawińskiego
rok powstania:
1971
obsada:
A, Br, coro misto (SATB), org
czas trwania:
ca 4′
wydawca:  

podtytuł:
na zespół kameralny
rok powstania:
1972
obsada:
voce femminile, fl, cr in fa, cb (vc), pf
czas trwania:
ca 9′
wydawca:

podtytuł:
na głos żeński i zespół kameralny
rok powstania:
1975
obsada:
voce femminile, cl in si, tn, vc, batt (2 esecutori): tp, 2 pt sospesi (pc, gr), trg, tmt, frs, cmp tubolari, vbf, mbf, pf
czas trwania:
ca 7′
wydawca:

podtytuł:
na głos żeński, 4 zespoły gitarowe i dzwony rurowe
rok powstania:
1987
obsada:
voce femminile, 4 gruppi di chitarre, 2 cmp tubolari
czas trwania:
ca 6′
wydawca:

 

podtytuł:
na głos żeński, perkusję i organy
rok powstania:
1988
obsada:
voce femminile, batt (4 esecutori): I – 4 tp, tmt (profondissimo), II – tmt (profondo), cmp tubolari, III –tmt (grave), cmp tubolari, IV – 4 tp, tmt (medio), org
czas trwania:
ca 7′30″
wydawca:
LIM (Łódź)

podtytuł:
na chór mieszany i 4 instrumenty
rok powstania:
1993
obsada:
tr in si, tn, batt (2 esecutori): 4 tp, frs, 5 tmt (medio I, medio II,  grave, profondo, profondissimo), cmp tubolari, coro misto (SI SII A T B), org
czas trwania:
ca 8′
wydawca:

 

podtytuł:
na chór mieszany i orkiestrę
rok powstania:
1998
obsada:
3 fl, 3 cl in si♭, 4 tr in si♭, 4 cr in fa, 4 tn, batt (5 esecutori): I – tp, tmt (medio), cmp tubolari, II – tp, tmt (profondo), III – tp, gr c, tmt (profondissimo), IV – tp, tmt (grave), V – tp, tmt (medio), cmp tubolari, coro misto (SATB), archi: 8-8-8-8-8-4
czas trwania:
ca 13′
wydawca:

podtytuł:
na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną
rok powstania:
2004
obsada:
3 fl, 3 ob, 3 cl in si, 3 fg, 4 tr in si, 4 cr in fa, 4 tn, batt (5 esecutori): I – 2 tp, tmt (medio), cmp tubolari, II – 2 tp, tmt (profondo), III – gr c, tmt (profondissimo), IV – 2 tp, tmt (grave), V – 2 tp, tmt (medio), cmp tubolari, coro misto (SATB), archi: 12-12-8-8-6 (4-6 di cinque corde)
czas trwania:
ca 20′
wydawca:

podtytuł:
na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną
rok powstania:
2005
obsada:
3 fl, 3 ob, 3 cl in si, 3 fg, 4 tr in si, 4 cr in fa, 4 tn, batt (5 esecutori): I – 2 tp, tmb con corde (t), tmt (profondo), cmp tubolari, II – 2 tp, tmb con corde (s), cmplli da messe, tmt (grave), III – gr c, tmb con corde (rullante), cmplli da messe, tmt (profondissimo), IV – tp, tmb con corde (a), cmplli da messe, tmt (grave), V – 2 tp, tmb con corde (b), tmt (profondo), cmp tubolari, coro misto (SATB), archi: 12-12-8-8-6 (4-6 di cinque corde)
czas trwania:
ca 11′30″
wydawca:

podtytuł:
na chór żeński, smyczki i perkusję
rok powstania:
2007
obsada:
batt (4 esecutori): I – 4 tp, tmt (medio), II – tmt (profondo), cmp tubolari, III – tmt (grave), cmp tubolari, IV – 4 tp,  tmt (profondissimo), coro misto (SATB), archi: vn I (almeno 4), vn II (almeno 4), vn III (almeno 4), vl (almeno 4), vc (almeno 4), cb (almeno 4)
czas trwania:
ca 8′30″
wydawca:

podtytuł:
na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną
rok powstania:
2009
obsada:
3 fl, 3 cl in si, 4 tr in si, 4 cr in fa, 4 tn, batt (5 esecutori): I – 2 tp, tmt (grave), cmp tubolari, II – 2 tp, tmt (profondo), vbf, III – gr c, tmt (profondissimo), IV – 2 tp, tmt (profondo), vbf, V – 2 tp, tmt (grave), cmp tubolari, coro misto (SATB), archi: 8-8-8-8-8-4
czas trwania:
ca 9′
wydawca: