Marian Borkowski composer

COMPOSITIONS


Coś zobaczył gdy minęła noc, 1973

category: Radio music

reż. Pietro Masserano Tarricofl, tr, tn, batt (1 esec), pf, cb

tekst. Rossana Ombres, j. polski

7’

Teatr Polskiego Radia


go back


noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart 2009-2020©
Dombek
web design