Marian Borkowski composer

MUSICOLOGICAL WORKS


Zagadnienie strukturowania seryjnego w twórczości dodekafonicznej Weberna, 1978

Marian Borkowski, Zagadnienie strukturowania seryjnego w twórczości dodekafonicznej Weberna, Warszawa 1978 [praca przygotowana do druku w „Res Facta” nr 11, PWM, Kraków].


go back


noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart 2009-2020©
Dombek
web design