Marian Borkowski composer

MUSICOLOGICAL WORKS


Zagadnienie formy muzycznej w utworach dodekafonicznych Weberna, 1972

Marian Borkowski, Zagadnienie formy muzycznej w utworach dodekafonicznych Weberna, w: „Res Facta” nr 6, PWM, Kraków 1972.


go back


noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart 2009-2020©
Dombek
web design