Marian Borkowski composer

MUSICOLOGICAL WORKS


Typologia serii Weberna, 1982

Marian Borkowski, Typologia serii Weberna, Warszawa 1982 [praca przygotowana do druku w czasopiśmie „Muzyka”, Warszawa].


go back


noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart 2009-2020©
Dombek
web design