Marian Borkowski composer

MUSICOLOGICAL WORKS


Twórczość – eksperyment – synteza, 1973

Marian Borkowski, Twórczość – eksperyment – synteza, referat wygłoszony na sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1973.


go back


noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart 2009-2020©
Dombek
web design