Marian Borkowski composer

BIBLIOGRAPHY


Prace naukowe dotyczące warsztatu kompozytorskiego M. Borkowskiego

 Błażewicz Marcin, Wybrane problemy techniki kompozytorskiej Mariana Borkowskiego, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych Historii i Teorii Muzyki pt. „Polska muzyka współczesna”, materiały sesji, Poznań, 2 I 1980.

Dywańska Dorota, Analiza i omówienie utworów kompozytorów polskich prezento­wanych podczas Conversatorium Współczesnej Solowej i Kameralnej Muzyki Organowej, referat wygłoszony na Sympozjum pt. „Polska współczesna solowa i kameralna muzyka organowa”, materiały sesji, Legnica, 1 X 1988.

Dywańska Dorota, Po koncercie kompozytorskim prof. Mariana Borkowskiego, „Heksis” nr 3-4 / 1998.

Gudel Joachim, Analiza i omówienie utworów organowych kompozytorów środowiska warszawskiego, Conversatorium Współczesnej Muzyki Organowej, w:  Zeszyty Naukowe LIM nr 2, Legnica-Łódź 1987, s.33-43.

Kobierzycki Tadeusz, Ethos muzyki współczesnej, „Heksis” nr 1 / 1995, s. 27-29.

Kobierzycki Tadeusz, Wielopoziomowość muzyki. Studium o muzyce M. Borkowskiego, w: Muzyka i psychika, Warszawa 1994, s. 15-19.

Lasocki Roman, Marian Borkowski – Images II na dowolny instrument smyczkowy w wersji na skrzypce solo, w: Uwagi o pracy nad współczesnym utworem skrzyp­cowym na przykładzie wybranych dzieł muzyki polskiej powstałych w latach ostatnich,  Prace Specjalne AM w Katowicach, seria II, nr 3, AM, Katowice 1985, s. 29-46.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Faktura – brzmienie – ekspresja w twórczości chóralnej i wokalno-instrumentalnej Mariana Borkowskiego, w: Muzyka Chóralna. II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2001, s. 146-159.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Utwory na instrumenty solowe Mariana Borkowskiego. Próba charakterystyki wartości instrumentalnych i stylotwórczych, w: Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe. III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, red. M. Borkowski, A. Gronau-Osińska, AMFC, Warszawa 2003, s. 76-98.

Przybyłek Marcin, Klasa kompozycji prof. Mariana Borkowskiego, „Heksis” nr 3 / 1997.

Węgrzyn-Klisowska Walentyna, Kolorystyczna rola perkusji w twórczości Mariana Borkowskiego, w: Zeszyty Naukowe AMFC nr 47, Warszawa 1999.

Żechowski Cezary, Musica Speranza, „Heksis” nr 1 / 1995, s. 22-26.


go back


noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart 2009-2020©
Dombek
web design