Marian Borkowski composer

BIBLIOGRAPHY


Recenzje z koncertów

[gk], Establishment der neuen Musik wurde in ersten Konzerten bewiesen, „Westdeutsche Allgemeine Zeitung”, 25 IV 1977.

[LenTASS], Na „Muzykalnoj Wiesnie”. Tworczestwo druzjej, „Smiena” nr 82 / 1975.

[olp], Zakończyły się Dni Oratoryjne Białegostoku. Chóry to nasza specjalność, „Kurier Poranny” nr 110 / 1997.

[PAW], Na organy, smyczki i perkusję, „Konkrety” nr 42 / 1988.

[Z.W.], Muzyka w Zamościu, „Życie Literackie” nr 43 / 1984.

Berski Jan, V Zamojskie Dni Muzyki. Twórczość dawna i najnowsza, „Rzeczpospolita” nr 241 / 1984.

Borowicz Łukasz, Koncert Katedry Kompozycji AMFC, „Ruch Muzyczny” nr 12 / 2002.

Brewczyński Jacek, Laboratorium, „Tygodnik Siedlecki” nr 50 / 1986.

Czopek Adam, Wieczór w filharmonii. Uczeń godny mistrza, „Gazeta Kielecka” nr 80 / 1996.

Danilecki Tomasz, Zaciekawienie i zachwyt. Po koncercie Piotra Borkowskiego w Filharmonii Olsztyńskiej, „Gazeta Wyborcza” nr 118 / 1995.

Daszkiewicz Tadeusz, Dialog wartości, „Walka Młodych” nr 47 / 1984.

Double the pleasure at today’s recital, „Denton Record-Chronicle” nr 234 / 1993.

Dywańska Dorota, Po co? i kilka innych pytań, „Poradnik Muzyczny” nr 6 / 1986.

Dziadek Magdalena, Konwersatorium Kompozytorskie w Warszawie, „Opcje” 

Gabryś Ryszard, Muzyka w Zamościu, „Tak i Nie” nr 48 / 1985.

Grella Piotr, Poznańska Wiosna Muzyczna, „Odra” 1985.

Grella Piotr, Zaśniedziały awers, „Tak i Nie” nr 28 / 1986.

Ignatowicz Anna, IX Laboratorium Muzyki Współczesnej. Refleksje przed jubileuszem, „Ruch Muzyczny” nr 24 / 1996.

Ignatowicz Anna, Trzy razy ATK, „Ruch Muzyczny” nr 26 / 1995.

Ignatowicz Anna, VI Laboratorium w Białymstoku. Czucie i szkiełko, „Ruch Muzyczny” nr 2 / 1994.

Ignatowicz Anna, VII Laboratorium w Białymstoku. Czucie i szkiełko, „Ruch Muzyczny” nr 25 / 1994.

Jóźwiak Beata, Koncert zamiast spaceru, „Ruch Muzyczny” nr 17 / 1998.

Koch Gerhard R., Wittener Kammermusiktage. Alexander der Große und der Bitterfelder Weg, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 30 IV 1977.

Koczywąs Lech, Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku, „Życie Muzyczne” nr 11-12 / 1995.

Kościukiewicz Kazimierz, Festiwalowe refleksje. Inauguracja, „Słowo Polskie” nr 43 / 1974.

Kotas Margita, Festiwal „Gaude Mater”. W służbie polskiej muzyki sakralnej, „Niedziela” nr 20 / 2002.

Kušar Peter, Večer varšvskih skladateljev, „Dnevnik” nr 319 / 1973.

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Gaude Mater. Współczesnej polskiej kultury muzycznej odsłona XII, „Quo Vadis” nr 1 / 2002.

Łukaszewski Marcin, Muzyka polska i prawykonania. Legnickie „Conversatorium Organowe”, „Niedziela” nr 39 / 2003.

Mackiewicz Ewa, II Sympozjum Kompozytorskie AMFC, „Muzyka21” nr 3 / 2001.

Mangan Timothy, Music Review. A Memorable Polish Program, „Los Angeles Times”, 6 grudnia 1990.

Markuszewski Paweł, Gaude Mater w Częstochowie po raz dziesiąty, „Muzyka21” nr 3 / 2000.

Murray Bain, Polish pianist makes virtuosic apperance, „Sun Messenger”, 14 lutego 1974.

Niziurski Mirosław, Mistrz i „wicemistrz”, „Słowo Ludu” nr 95 / 1996.

Olszewska-Bajera Zofia, Muzyczne Laboratorium w Białymstoku, “Inspiracje” nr 36 / 1995.

Pacewicz Olga, IX Laboratorium Muzyki Współczesnej. Warto pokochać awangardę, „Kurier Poranny”, 21 X 1996.

Pacewicz Olga, VI Laboratorium Muzyki Współczesnej. Rozbijanie ściany, „Kurier Poranny” nr 224 / 1993.

Panke Werner, Erste Eindrücke von Wittener Kammermusiktagen. Kleinensembles: Mut zur künstlerischen Reibung, „Westfälische Rundschau”, nr 95 / 1977.

Pianist gives delightful glipse of Polish culture in recital, „Rocky Mountain News”, 21 listopada 1974.

Pociej Bohdan, Moja przygoda z muzyką współczesną, „Ruch Muzyczny” nr 5 / 1999.

Radoszewski Roman, Festiwal muzyki fascynującej, „Kultura” nr 3 / 1986.

Rappoport L., Soczinienija polskich kompozitorow, „Wiecziernyj Leningrad” nr 82 / 1975.

Rhein John von, Dutkiewicz: Color Him Passionate, „Akron Beacon Journal”, 23 stycznia 1975.

Schmidt Konrad, Ein neuer Trend zum Seriöseren. Wittens Tage für neue Kammermusik im lebendigen Wandel, „Ruhr-Nachrichten”, 25 kwietnia 1977.

Skała Stanisław, Tak trzymać, „Dziennik Zachodni” nr 70 / 1985.

Smith Carol B., Sound of success, „Inside Tulane”, kwiecień 1994.

Sułek Andrzej, Studenci profesora Borkowskiego, „Ruch Muzyczny” nr 14 / 1994.

Szoka Marta, Jubileusz Legnickiego „Conversatorium” Organowego, „Ruch Muzyczny” nr 23 / 1995.

Wacholc Maria, Jubileuszowe Conversatorium Organowe w Legnicy, „Życie Muzyczne” nr 9-10 / 2000.

Wacholc Maria, XV Conversatorium Organowe, „Przegląd Powszechny” nr 1 / 2001, s. 89-92.

Węgrzyn Walentyna, Legnicki klejnot muzyczny, „Słowo Polskie” nr 51 / 1995.

Węgrzyn Walentyna, Legnickie Conversatorium. Wokół brzmienia organów, „Słowo Polskie”, 2 października 2000.

Węgrzyn Walentyna, Legnickie wydarzenia muzyczne Conversatorium, “Wiadomości Kulturalne” nr 47 / 1995.

Węgrzyn Walentyna, Muzyka współczesna w Legnicy, „Słowo Polskie”, 6 X 1998.

Węgrzyn Walentyna, Muzyka współczesna w Legnicy, „Słowo Polskie”, 12 X 1995.

Węgrzyn Walentyna, Pierwszy koncert wrocławskiego Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej, „Gazeta Robotnicza” nr 43 / 1974.

Węgrzyn Walentyna, W kręgu Mariana Borkowskiego, „Ruch Muzyczny” nr 11 / 1995.

Zieliński Tadeusz A., 14 Uraufführungen in Poznan, „Melos. Zeitschrift für neue Musik”, Heft IV, Juli / August 1973.


go back


noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart 2009-2020©
Dombek
web design