Marian Borkowski composer

BIBLIOGRAPHY


Prace doktorskie i magisterskie

Kozłowska Joanna, Współczesna polska muzyka sakralna w prawykonaniach Chóru ATK. Studium analityczne, praca magisterska na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych, Sekcja Muzykologii Kościelnej, wydruk komputerowy, Warszawa 1998,

Łukaszewski Marcin Tadeusz, Twórczość na chór a cappella o tematyce religijnej kompozytorów warszawskich w latach 1945-2000, 2003 (Musica Sacra Edition 2007).

Mroczek Agnieszka, Nadia Boulanger i jej polscy uczniowie, praca magisterska na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki AMFC, Warszawa 2003, s. 23-28.

Szuwalska IrenaCzynniki warunkujące percepcję muzyki współczesnej przez dzieci w klasie VIII, praca magisterska na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, maszynopis, Częstochowa 1984.go back


noteart profesjonalna edycja nut professional music engraving noteart 2009-2020©
Dombek
web design